Harden značenje

Harden, Maximilian (pr. ime M. Witkowski) (1861–1927), njem. polit. publicist i knjiž. kritičar. Pristaša pangermanizma, potom pacifist, radikalni socijalist te republikanac. Ogledi: Književnost i kazalište; Rat i mir.