harambaša značenje

harambaša (tur.+arap.), vođa razbojničke družine, poglavica hajdukâ, zapovjednik odreda haramijâ, starješina pandurâ.