haploidnost značenje

haploidnost (grč.), prisutnost samo jedne garniture kromosoma; svojstvo je spolnih stanica; normalno se javlja u nižih organizama koji se razmnožavaju partenogenezom (npr. trutovi u pčela).