Hanuka značenje

Hanuka (hebr.), osmodnevni žid. blagdan svjetlosti na uspomenu ponovnoga posvećenja jeruzalemskoga hrama ← 165.