Hanibal značenje

Hanibal (← 247. do ← 183), kartažanski vojskovođa i državnik, sin Hamilkara Barkasa. Osvojio Z i sr. Hispaniju (← 221); zauzećem Sagunta, rim. saveznika, izazvao Drugi punski rat ← 218; preko Pireneja i Alpa prešao u Italiju i pobijedio Rimljane na Trazimenskome jezeru (← 217) i kod Kane (← 216). Odustao od napada na Rim (→ Hannibal ante portas), vratio se u Afriku, gdje ga je ← 202. kod Zame porazio Scipion Afrički. Jedan od najvećih stratega antike. Bitka kod Kane navodi se kao primjer pobjede opkoljavanjem. Otrovao se u progonstvu.