Händel značenje

Händel, Georg Friedrich (1685–1759), njem. skladatelj; suvremenik J. S. Bacha s kojim ostvaruje završnu sintezu raznorodnih stečevina glazb. baroka. Djelovao pretežito u Engleskoj. 40 opera (Rinaldo), 22 oratorija (Mesija, Saul, Izrael u Egiptu, Samson), orkestralna, komorna i glasovirska djela (koncerti za orgulje, concerti grossi, suite, sonate).