Hamurabi značenje

Hamurabi (← 1729. do ← 1686), šesti babilonski kralj iz dinastije Amorićana, osnivač Babilonskoga Carstva (→ Babilonija); s njim započinje razdoblje velike babilonske civilizacije. Hamurabijev zakonik, zbornik zakona uklesan klinovim pismom na stupu (steli) od crnoga diorita; pronađen 1901. u Suzi, sada u Louvreu.