hamitski jezici značenje

hamitski jezici, jezična skupina na S i SI Afrike; obuhvaća staroegipatski s koptskim, berberske (libijsko-berberske), kušitske s omotskim i čadske jezike. Isprva su ih držali zasebnom porodicom, potom granom hamitsko-semitske jezične porodice, a danas se obično nabrajaju kao samostalne grane koje ravnopravno sa semitskom tvore afroazijsku, nekadanju hamitsko-semitsku porodicu; → afroazijski jezici.