Halvorsen značenje

Halvorsen, Johan (1864–1935), norv. violinist, dirigent i skladatelj; klasicistički romantičar; 1900–30. središnja ličnost norv. glazb. života.