halucinogeni značenje

halucinogeni (lat.+grč.), tvari koje izazivaju prolazne duševne poremećaje, praćene halucinacijama, npr. pejotl, meskalin, hašiš, LSD, psilocibin.