halštatska kultura značenje

halštatska kultura, kultura starijega željeznoga doba u sr. Europi i susjednim područjima; nazvana po nekropoli u → Hallstattu (Austrija).