halotan značenje

halotan (grč.), 2-brom–2-klor–1,1,1-trifluor-etan, CF3CHClBr, nezapaljiva vrlo hlapljiva tekućina karakteristična slatkasta mirisa. Upotrebljava se kao anestetik.