Hall značenje

Hall, Charles Francis (1821–71), am. istraživač Arktika.