halkogeni elementi značenje

halkogeni elementi (grč.), elementi VI. B podskupine periodnoga sustava: kisik, sumpor, selen, telur i polonij. Naziv potječe otuda što dotični elementi dolaze u bakrenim (ali i u drugim) rudama; pokazuju pojavu alotropije; u kem. ponašanju međusobno pokazuju manje sličnosti od → halogenih elemenata.