hajduk značenje

hajduk (arap. preko tur. i madž.), odmetnik, razbojnik. pov na područjima Balkanskoga poluotoka pod Turcima (os. od kraja 16. st. dalje) pobunjenik, borac protiv tur. vlasti i nasilja. U nar. pjesmama h. su opjevani pretežito kao nar. junaci.