Hageman značenje

Hageman, Carl (1871–1945), njem. kaz. ravnatelj; autor teatrološkoga djela o prvotnim oblicima kazališta u Africi i Aziji te o zadaćama režije i suvremenoga glumišta.