hadroni značenje

hadroni (grč.), subatomske čestice izgrađene od kvarkova. Dijele se na barione izgrađene od tri kvarka (npr. proton, neutron, sigma čestica) i mezone izgrađene od kvarka i antikvarka (npr. pion, kaon).