Hácha značenje

Hácha, Emil (1872–1945), češ. političar. Kao predsj. Čehoslovačke Republike (od 1938) potpisao 1939. izjavu kojom zemlju stavlja pod Hitlerovu »zaštitu« i time sankcionirao stvaranje Protektorata Češke i Moravske, a sebi pribavio položaj (nominalnoga) predsjednika. Nakon rata uhićen, umro u zatvoru.