Hačaturjan značenje

Hačaturjan, Aram Iljič (1903–78), armenski skladatelj, modernist. Združuje elemente armenskoga i gruzijskoga folklora s tehnikom suvremene eur. kompozicije. Djela su mu bogata melodikom, izvornom ritmikom i živošću instrumentalnoga kolorita. Balet Gajane (s glasovitim Plesom sa sabljama); 2 simfonije; koncerti za glasovir, violinu, violončelo.