Habsburgovci značenje

Habsburgovci, dinastija koja je vladala Austrijom 1278–1918. i dala mnogo njem. careva između 1273. i 1806; nazvana po gradu Habsburgu u švic. kantonu Aargau. Rodbinskim vezama nastojala proširiti svoje posjede, oslanjajući se na Kat. crkvu u unutar. i u vanj. politici. U 16. st. na vrhuncu moći. H. su se podijelili na 2 loze: španjolsku (vladala do 1700) i austrijsku (utrnula u muškoj lozi 1740). Udajom Marije Terezije za Franju Stjepana Lotaringijskoga utemeljena je kuća Habsburg-lothringen, koja je vladala do abdikacije Karla I (1918). – H. su također bili češ., ug. i hrv. kraljevi (1526–1918).