habilitacija značenje

habilitacija (lat.). 1. Stjecanje prava predavanja na visokoj školi ili na sveučilištu na temelju habilitacijske radnje, koja se javno brani, i habilitacijskoga predavanja. 2. Habilitacijska radnja.