Habermann značenje

Habermann, Hugo (1849–1929), njem. slikar, eklektik; slikao figure, portrete i aktove; učitelj Račiću, Kraljeviću i Beciću.