Gwalior značenje

Gwalior, grad u sav. državi Madhya pradesh, Indija; 693 000 st. Sveuč. Tekst. ind.