Gvajana značenje

Gvajana, područje u SI dijelu Južne Amerike između Venezuele i Brazila; 447 700 km2. Dijeli se na: samostalne države → Gvajanu i → Surinam te franc. prekomorski departman → Francusku Gijanu.