Gustavsson značenje

Gustavsson, Sven (1938), šved. jezikoslovac; slavist. Objavio radove o poredbeno-povijesnom slav. jezikoslovlju, slav. standardnim jezicima i jezičnim kontaktima. Naglasne paradigme sadašnjega vremena u južnoslavenskome; Hrvatski, srpski, bošnjački u novim pravopisima.