gusle značenje

gusle, gudačko glazbalo balkanskih naroda. Grade se ob. od jednoga komada tvrda drva (g. javorove). Sastoje se od glave, vrata, varjače s razapetom kožom i jedne strune napete od donjega dijela varjače do vrha vrata te gudala jednostavna oblika, kojim se svira. Zvuk je mekan i elegičan, poput zvuka viole.