Gurvitch značenje

Gurvitch, Georges (1897–1965), franc. sociolog rus.-žid. podrijetla; svoje stajalište sam je označio kao »dijalektički hiperempirizam«; gl. pojmovi njegove metode su »totalna društvena pojava« i »dijalektika totaliteta«. Suvremeni poziv sociologije.