Gurlitt značenje

Gurlitt, Cornelius (1850–1938), njem. povjesničar umjetnosti. Povijest baroka, rokokoa i klasicizma; Spomenici umjetnosti u Dalmaciji.