gume značenje

gume, složeni polisaharidi izlučeni iz biljaka, npr. arapska g., tragant.