Guerrero značenje

Guerrero, Francisco (1528–99), španj. skladatelj: predstavnik španj. ranoga baroka; moteti; pasije; himni; mise.