Guadalajara značenje

Guadalajara, upravno središte istoimene španj. pokrajine; 63 600 st. Među spomenicima ističe se palača vojvode del Infantado iz 1480.