GSM značenje

GSM (akr. od engl. Global System for Mobile Communications), međunar. sustav mreža digitalne mobilne telefonije; opslužuje Europu, Aziju, Bliski istok i Južnu Ameriku.