Grohar značenje

Grohar, Ivan (1867–1911), slov. slikar; jedan od osnivača slov. impresionizma; slikao portrete, žanr i pejzaže.