grofovija. značenje

grofovija. 1. Upravno područje Franačke s grofom na čelu (graphio, grafio, comes). Na granicama se nekoliko grofovija spajalo u markgrofoviju (u 9. st. i Hrvatska je bila neko vrijeme pod vlašću furlanskoga markgrofa). 2. Upravno-teritorijalna jedinica u Velikoj Britaniji i SAD (engl. county; staro anglosasko ime shire, danas u imenima pokrajina).