grof značenje

grof (bizantski grč. preko njem. iz srednjovj. lat.), u sr. vijeku, prvotno kraljev činovnik na čelu župe, kasnije kraljev vazal (od 9. st. nasljedno); pripadnik najvišega plemstva (po rangu iznad baruna), feud. veleposjednik.