grivna. značenje

grivna. 1. Narukvica, ogrlica. 2. U 16. st. rus. sitni novac.