Grigorev značenje

Grigorev, Apolon Aleksandrovič (1822–64), rus. knjiž. kritičar i pjesnik; eklektik, suprotstavljao se svakom dogmatizmu, svoju kritiku zvao »organskom kritikom«. Utjecao na simboliste. Borba.