grešlja značenje

grešlja (njem.), nar. naziv za stari austr. kovani sitni novac; grošić, novčić, para, grešljika.