Greengard značenje

Greengard, Paul (1925), am. farmakolog. Za otkriće važnih principa u prijenosu signala u živčanom sustavu, s A. Carlssonom i E. Kandelom 2000. dobio Nobelovu nagradu za medicinu.