gravitacijska koncentracija značenje

gravitacijska koncentracija, skup postupaka za oplemenjivanje čvrstih mineralnih sirovina; temelji se na razlici u gustoći korisnih sastojaka i jalovine; odvija se u plákalicama, koncentratorima sa suspenzijama, žljebovima i na koncentracijskim stolovima.