gravira značenje

gravira (gravura; franc.), urezivanje linija, ukrasa, znakova, likova i dr. u tvrdu površinu različitim tehnikama. Primjenjuje se u umj. obrtu: u dragom i poludragom kamenju (gliptika), na metalnim predmetima (toreutika).