gravimetrija značenje

gravimetrija (lat.+grč.). 1. kem skup kvantitativnih analitičkih metoda što se osnivaju na vaganju sastojaka izdvojenih (obično taloženjem) iz smjese. 2. fiz određivanje veličine gravitacijskoga polja Zemlje za geodetska, geol., geofizička i astronomska mjerenja i istraživanja.