gram značenje

gram (znak g), jedinica mase, tisućiti dio kilograma (g = 10–3 kg).