grain značenje

grain (znak gr), angloam. jedinica za masu, gr = lb/7000 ≈ 0,0648 g.