grahorica značenje

grahorica (Vicia), rod zeljastih biljaka iz por. leptirnjača; o. 150 vrsta; neke su krmne biljke, a V. faba (→ bob) prastara kulturna biljka.