graholika značenje

graholika (sastrica; Lathyrus), rod zeljastih biljaka iz por. leptirnjača; velik broj samoniklih travnjačkih vrsta (L. pratensis, L. montanus i dr.); kao krmna biljka uzgaja se L. sativus (jari grah), a L. odorans kao ukrasna; → latirizam.