grafika značenje

grafika (grč.). 1. Zbirni naziv za sve grafičke tehnike koje se bave izradbom tiskovnih formi te umnožavanjem tekstova i lik. prikaza u tiskarstvu. 2. Crtež, slika izrađena perom, tušem, nekim alatom (npr. dlijetom, iglom).