Graecia Magna značenje

Graecia Magna (Magna Graecia) (lat.: Velika Grčka), naziv za J Italiju i Siciliju (naseljene grč. kolonistima), os. prije rim. osvajanja.