gradišćanski Hrvati značenje

gradišćanski Hrvati, pripadnici hrv. nacionalne manjine u pokrajini Gradišće, Austrija; 19 460 st. zastupljenih u 50-ak naselja (u širem smislu naziv obuhvaća i Hrvate na susjednim područjima Z Madžarske i J Slovačke). Sačuvali stare hrv. običaje i jezik. Doselili su se u 16. st., uglavnom iz Like i Slavonije; imaju manjinska prava (jezik, škole, novine, organizacije i društva). Zastupljeni u parlamentu Burgenlanda.