gradijent značenje

gradijent (lat.), fiz promjena neke veličine (npr. temperature, tlaka) po jedinici dužine (ili nekoj drugoj) u određenom smjeru.